Om

Deprimerad och ångestfylld. Detta fungerar som en ventil.
Sjuka tankar förklädda med vackra ord – och en och annan melodi.